Általános Szerződési Feltételek

1./ A gyártó vállalja, hogy a szerződött terméket a gyártás megkezdéséhez szükséges megrendelő teljesítésektől (2.p.) számított 1-6 héten belül (figyelembe véve a közösen elfogadott szállítási határidőt, de az előszállítás jogát fenntartva) elkészíti. Akadályoztatás esetén a közösen elfogadott új határidő az érvényes.

2./ A gyártó a jelen szerződésben meghatározott árakra 1 hónap árgaranciát vállal. De az előre nem látható tény, vagy körülmény bekövetkezése esetén az egységárat a szállítási határidőn belül is módosíthatja az 1990.év LXXXVII. Törvény 2-6 paragrafusában foglaltak figyelembevételével. A tervezett áremelésről a megrendelőt előzetesen 15 nappal korábban értesíti. A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékes szállításkor előző ügyletekből következő tartozása áll fenn, úgy a készterméket annak rendezéséig nem szállítja el.

3./ A gyártás indításának feltételei:

  • a munkafelvételi lap megrendelő részéről leellenőrzött és aláírással igazolt megküldése
  • a TERMÉKGYÁRTÁSI SZERZŐDÉS / VISSZAIGAZOLÁS cégszerű aláírással történő visszaküldése.
  • korrektúrázott grafika, film, vagy nyomóforma átadása.
  • Egyéb gyártáshoz szükséges anyagok leadása

4./ A gyártó vállalja, hogy az elkészült terméket a készre jelentéstől számított 5 napig térítésmentesen raktározza, de az ezt meghaladó időszakra naponta 50 Ft/kg raktározási költséget számít fel.

5./ A gyártó a Termékgyártási Szerződés / Visszaigazolás –ban rögzítetteknek megfelelően, vállalja a késztermék megrendelő részére történő szállítását.

6./ A gyártó az átvételt igazoló szállítólevél alapján végzi a számlázást, de amennyiben a megrendelő a terméket a készre jelentését követően három napon belül nem szállítja el, akkor a gyártó jogosult a számlát megküldeni és azt a megrendelő köteles teljesíteni. Számlával kapcsolatos reklamációt a gyártó a számla postázásának dátumától számítva legfeljebb öt napon belül fogad el.

7./ A megrendelő vállalja, hogy a gyártáshoz szükséges anyagokat általa korrektúrázva időben átadja a gyártónak.

8./ A megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződésben elfogadott egységár alapján kiszámlázott összeget, valamint a jelen szerződésben meghatározott egyéb költségeket és térítéseket időben megfizeti. Késedelmes fizetés esetén elfogadja, hogy a gyártó a bruttó számlaértékre vonatkozó 28 % éves késedelmi pótlékot számol fel.

9./ A megrendelő vállalja, hogy neki felróható szerződésbontás esetén az addig felmerülő gyártás előkészítési költségeket megfizeti.

10./ A megrendelő tudomásul veszi, hogy a nyomóforma felhasználáskor fokozatosan elhasználódik, ezért annak élettartama elsősorban az ismétlődő rendelések számától és nem az egy beállással gyártott mennyiségtől függ. Az egy beállással nem a gyártó hibájából bekövetkezett minőségromlás javítási költsége a megrendelőt terheli.

11./ Mennyiségi átvétel, amennyiben a megrendelő végzi a szállítást, abban az esetben a gyártó telephelyén, ha a gyártó végzi a szállítást, a megrendelő telephelyén történik. A kölcsönösen ellenőrzött és elfogadott mennyiség utólagos reklamációját a gyártó nem fogadja el.

12./ Minőségi átvétel és szavatosság: A megrendelő igényére a szerződött termékről minőségi tanúsítványt állítunk ki. A gyártó termékeire rendeltetésszerű tárolás és felhasználás esetén hat hónap szavatosságot biztosít. Minőségi átvétel részben a mennyiségi átvételkor, annak helyén, részben a termék felhasználásakor történik. A felek a minőségi átvételt az MSZ 247-1 szabály szerint határozzák meg és átvételi hibaszintet az AQL 4,0 szerinti értéken fogadják el. A reklamáció további kezelése a gyártó ISO 9002 szabályzatában rögzített módon történik.

A reklamáció bejelentésének minden esetben tartalmaznia kell a reklamált áru egységcsomagjának, vagy tekercsének azonosító címkéit. Szavatossági, illetve reklamációs igény csak az előírásszerűen raktározott és megőrzött minőségű árura érvényesíthető.

13./ A gyártó felelőssége minden esetben korlátozódik a hibás termékre vonatkozó cserére, vagy árengedményre. A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem küldi vissza a szerződést, úgy a gyártó nem kezdi meg a gyártást. Az ebből eredő késedelmes szállítás, vagy meghiúsult gyártás következtében felmerülő kárért a gyártó sem jogi, sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállal. A gyártó vállalja, hogy az átadott nyomóformákat szakszerűen tárolja és azt egy évig megőrzi. A tárolásról igény esetén leltári igazolást ad és elhasználódásról, vagy egyéb minőségromlásról a megrendelőt értesíti.

14./ A szerződés hatálya a TERMÉKGYÁRTÁSI SZERZŐDÉS / VISSZAIGAZOLÁS cégszerű aláírásával történő visszaküldésétől, annak teljesítéséig tart.

15./ Egyéb egyedi megállapodások: (garanciák, ütemezés, alapanyag vásárlási előleg, bérmunka hulladék kezelés,)

16./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-vonatkozó jogszabályai az irányadóak. A felek vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a Budapesti központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.